அஷ்ட பைரவர்கள் தம்பதி சகிதமாக காட்சி தரும் கோவிள்கள்

திசைக்கொன்றென விளங்கும் எட்டு பைரவர்கள் அஷ்ட பைரவர்கள் என்று

அழைக்கப்படுகிறார்கள். சில கோவில்களில் பைரவிகளுடன் இணைந்து தம்பதி சகிதமாகவும்

இந்த பைரவர்கள் காட்சி தருகிறார்கள் அவை

1.அசிதாங்க பைரவர்

அஷ்ட பைரவ மூர்த்தி வடிவங்களில் முதன்மையானவர் ஆவார். இப்பைரவர் காசி மாநகரில்

விருத்தகாலர் கோவிலில் அருள் செய்கிறார். அன்ன பறவையினை வாகனமாக கொண்டவர்.

நவகிரகங்களில் குருவின் கிரக தோசத்திற்காக அசிதாங்க பைரவரை வணங்குகிறார்கள்.

இவருடைய சக்தி வடிவமாக சப்த கன்னிகளில் ஒருத்தியான பிராம்ஹி விளங்குகிறாள்.

2.ருரு பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்தி வடிவங்களில் இரண்டாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசி மாநகரில்

காமாட்சி கோவிலில் அருள்செய்கிறார்.ரிசபத்தினை வாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில்

சுக்கிரனின் கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி

வடிவமாக சப்த கன்னிகளில் ஒருத்தியான காமாட்சி விளங்குகிறாள்.

3.சண்ட பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்தி வடிவங்களில் மூன்றாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசிமாநகரில்

துர்க்கை கோவிலில் அருள் செய்கிறார்.மயிலை வாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில்

செவ்வாய் கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி வடிவமாக

சப்த கன்னிகளில் ஒருத்தியான கௌமாரி விளங்குகிறாள்.

4.குரோத பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்திவடிவங்களில் நான்காவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசி மாநகரில்

காமாட்சி கோவிலில் அருள் செய்கிறார்.கருடனை வாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில் சனி

கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி வடிவமாக சப்த

கன்னிகளில் ஒருத்தியான வைஷ்ணவி விளங்குகிறாள்.

5.உன்மத்த பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்தி வடிவங்களில் ஐந்தாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசிமாநகரில் பீம

சண்டி கோவிலில் அருள்செய்கிறார்.குதிரையை வாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில் புதன்

கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி வடிவமாக சப்த

கன்னிகளில் ஒருத்தியான வராகி விளங்குகிறாள்.

6.கபால பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்திவடிவங்களில் ஆறாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசிமாநகரில் லாட்

பசார் கோவிலில் அருள்செய்கிறார்.கருடனைவாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில்

சந்திரகிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி வடிவமாக

சப்த கன்னிகளில் ஒருத்தியான இந்திராணி விளங்குகிறாள்.

7.பீக்ஷன பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்திவடிவங்களில் ஏழாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசி மாநகரில் பூத

பைரவ கோவிலில் அருள் செய்கிறார்.சிங்கத்தை வாகனமாக கொண்டவர். நவகிரகங்களில் கேது

கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி வடிவமாக சப்த

கன்னிகளில் ஒருத்தியான சாமுண்டி விளங்குகிறாள்.

 

8.சம்ஹார பைரவர்

அஷ்டபைரவ மூர்த்திவடிவங்களில் எட்டாவது தோற்றமாவார். இப்பைரவர் காசி மாநகரில்

த்ரிலோசன சங்கம் கோவிலில் அருள்செய்கிறார்.நாயை வாகனமாக கொண்டவர்.

நவகிரகங்களில் ராகு கிரக தோசத்திற்காக இந்த பைரவரை வணங்குகிறார்கள். இவருடைய சக்தி

வடிவமாக சப்த கன்னிகளில் ஒருத்தியான சண்டிகை விளங்குகிறாள்.

Posted in பைரவர்.

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *