2.05.2024

சித்திரை மாதம்= 19ம் தேதி

(02 = 05 =2024)

வியாழக்கிழமை

1 – வருடம் ~ க்ரோதி வருஷம்

2 – அயனம் ~ உத்தராயணம்

3 – ருது ~ வஸந்த ருதௌ

4 – மாதம் ~சித்திரை = மேஷம்

5 – பக்ஷம் ~ கிருஷ்ண பக்ஷம்

6 – திதி~ நவமி திதி நாழிகை 42=24 = இரவு =10=56 மணி வரை பின்னர் தசமி

7 – ச்ரார்த்த திதி~ நவமி திதி

8 – வாரம் ~ வியாழக்கிழமை

குரு வாஸரம்

9 – நக்ஷத்திரம்~~ அவிட்டம் நாழிகை=42=38 இரவு 11=01 மணி வரை பின்னர் சதயம்

10 – கரணம் ~~ சித்த=மரண

சுப்ரம்

11 -கரணம்~தைதுலம் =கரஜை

12 – நல்ல நேரம்~

10=30=11=30 காலை

மாலை =04=30=05=30

13 – ராகு காலம் ~~

01=30=03=00 மதியம்

14 – எமகண்டம்~~

06=00=07=30 காலை

15 – குளிகை ~~

09=00=10=30 காலை

16 – சூலம் ~~ தெற்க்கு

17 – பரிகாரம் ~~

நல்லெண்ணை

18 – சந்திராஷ்டமம் ~

ம்ருகசீர்ஷம் =திருவாதிரை

19 – ராசி~ மிதுனம்

20 – சூரிய உதயம் ~~ 05=57

காலை

21 – சூரிய அஸ்த்தமனம் ~~

06= 21 மாலை

22 – இன்றையவிஷேஷம்~

Posted in .

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *