பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் நிவாரண தலம்

பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் நிவாரண தலம் திருவிடைமருதூர்………. பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் நிவாரண தலம் ……… ஒருவரது ஜாதகத்தில் குரு சனியைப் பார்த்தாலும், சனி குருவைப் பார்த்தாலும் இருவரும் சேர்ந்து, ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும், பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை உண்டாக்கும். தோஷம் எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் என்பதை காண்போம். 1.ஜாதகருக்கு புத்தி சுவாதினம் இல்லாமற் போதல் 2. தான் செய்யாத குற்றத்திற்காக ஜெயில் தண்டனை அனுபவித்தல். 3. மருத்துவத்துக்கும் கட்டுப்படாத நோய்களினால் அவதிப்படுதல். 4. தொழிலில் பெரும் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன என்ன பண்ணும் சந்திராஷ்டமம் நாளில் சங்கடம் தவிர்ப்பது எப்படி?

*🔯சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன பண்ணும்🔯சந்திராஷ்டமம் நாளில் சங்கடம் தவிர்ப்பது எப்படி?* ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நாம் பலன்களையும், வார, ராசி, நட்சத்திர கோசார பலன்களையும், எந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம்? எந்தெந்த நேரங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நமக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் வழிகாட்டுகிறது. அந்த வகையில் சந்திராஷ்டமம் என்ற அமைப்பு சந்திரனின் சுழற்சியால் ஏற்படுகிறது. சந்திரன் ஒருவர் பிறந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் வரும்போது சந்திராஷ்டமம் என்கிறோம். *🔯இது ஒருவருக்கு என்ன செய்யும் என்பதை காணலாம்.* சந்திரனின் முக்கியத்துவம் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz