ஆகமகோயில் என்றால் என்ன?

சைவ சமயத்தில் 28 ஆகமங்கள் உண்டு.
அவை:
1. காமிகம் – திருவடிகள்
2. யோகஜம் – கணைக்கால்கள்
3. சிந்தியம் – கால்விரல்கள்
4. காரணம் – கெண்டைக்கால்கள்
5. அஜிதம் அல்லது அசிதம் – முழந்தாள்
6. தீப்தம் – தொடைகள்
7. சூக்ஷ்மம் – குய்யம் (அபான வாயில்)
8. சகஸ்ரகம் அல்லது ஸ்ஹஸ்ரம் – இடுப்பு
9. அம்சுமதம் அல்லது அம்சுமான் – முதுகு
10. சுப்ரபேதம் – தொப்புள்
11. விஜயம் – வயிறு
12. நிஷ்வாசம் அல்லது நிச்வாசம் – நாசி
13. ஸ்வயம்புவம் அல்லது ஸ்வாயம்புவம் – மார்பு
14. அனலம் அல்லது ஆக்னேயம் – கண்கள்
15. வீரபத்ரம் அல்லது வீரம் – கழுத்து
16. ரௌரவம் – செவிகள்
17. மகுடம் – திருமுடி
18. விமலம் – கைகள்
19. சந்திரஞானம் – மார்பு
20. பிம்பம் – முகம்
21. புரோத்கீதம் – நாக்கு
22. லளிதம் – கன்னங்கள்
23. சித்தம் – நெற்றி
24. சந்தானம் – குண்டலம்
25. சர்வோக்தம் அல்லதி ஸர்வோத்தம் – உபவீதம்
26. பரமேஸ்வரம் அல்லது பரமேசுரம் – மாலை
27. கிரணம் – இரத்தினா பரணம்
28. வாதுளம் – ஆடை

முருகப்பெருமான், இவற்றை 28 லிங்கங்களாக பிரதிஷ்டை செய்து, விருத்தாச்சலம் பழமலைநாதர் கோயிலில் பூஜை செய்துள்ளார்.
28 லிங்கத்திற்கும் ஆகமபெயர்கள் சூட்டப்பட்டு, கைலாசப் பிராகாரத்தின் வட மேற்கு பகுதியில் தனி சன்னதியில் கீழ்கண்டவாறு வழிபாடு செய்யப்படுகின்றன .

காமிகேஸ்வரர், யோகேஸ்வரர், சிந்தியேஸ்வரர், காரணேஸ்வரர், அஜிதேஸ்வரர், தீபதேஸ்வரர், சூட்சமேஸ்வரர், சகஸ்ரேஸ்வரர், அம்சுமானேஸ்வரர், சப்பிரபேதேஸ்வரர், விசயேஸ்வரர், விசுவாசேஸ்வரர், சுவாயம்பேஸ்வரர், அநலேஸ்வரர், வீரேஸ்வரர், ரவுரவேஸ்வரர், மகுடேஸ்வரர், விமலேஸ்வரர், சந்திரஞானேஸ்வரர், முகம்பிபேஸ்வரர், புரோத்கீதேஸ்வரர், லலிதேஸ்வரர், சித்தேஸ்வரர், சந்தானேஸ்வரர், சர்வோத்தமேஸ்வரர், பரமேஸ்வரர், கிரணேஸ்வரர், வாதுளேஸ்வரர்.
இந்த அமைப்பு வேறு எங்கும் காண இயலாத சிறப்பாகும். இக்கோயிலையே ” ஆகமக்கோயில்” என்று அழைப்பர்.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த கோயிலுக்கு சென்று
சிவனை வணங்கி வேண்டியதை பெறுவோமாக

Posted in மட்றவை and tagged .

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *