வாக்கிய பஞ்சாங்கம் PDF

 

B.மணிகண்டன் சிவம்...Event Handlers Example


அனைத்து பஞாங்கத்தையும் இலவசமாக அலித்த

G.S.சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர் G.S.சீதாராமன் மட்றும் பாலு சரவண சர்மா

அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி

இலவசமாக பஞ்சங்கத்தை பதிவிரக்கம் செய்ய கீழே உல்ல ling கானலாம்
பஞ்சாங்கம்