ஆடி மாதம்=20ம் தேதி(05=08=2022}

ஆடி மாதம்=20ம் தேதி(05=08=2022}வெள்ளிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ அஷ்டமி=நாழிகை=44=37=இரவு=11=56 மணிவரை பின்னர் நவமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ அஷ்டமி திதி 8 – வாரம்~~வெள்ளிக்கிழமை = ப்ருகு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=ஸ்வாதி=நாழிகை=23=57=மாலை =03=40 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=19ம்தேதி (04 =08=2022)

ஆடி மாதம்=19ம்தேதி (04 =08=2022) வியாழக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~ ஸப்தமி=நாழிகை=48=38=இரவு=01=32 மணிவரை பின்னர் அஷ்டமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ஸப்தமி = திதி 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் 9 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz