ஆடி மாதம்=20ம் தேதி(05=08=2022}

ஆடி மாதம்=20ம் தேதி(05=08=2022}வெள்ளிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ அஷ்டமி=நாழிகை=44=37=இரவு=11=56 மணிவரை பின்னர் நவமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ அஷ்டமி திதி 8 – வாரம்~~வெள்ளிக்கிழமை = ப்ருகு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=ஸ்வாதி=நாழிகை=23=57=மாலை =03=40 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz