வாக்கிய பஞ்சாங்கம் PDF

 

B.மணிகண்டன் சிவம்...

அனைத்து பஞாங்கத்தையும் இலவசமாக அலித்த

G.S.சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர் G.S.சீதாராமன் மட்றும் பாலு சரவண சர்மா

அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி

இலவசமாக பஞ்சங்கத்தை பதிவிரக்கம் செய்ய கீழே உல்ல ling கானலாம்
பஞ்சாங்கம்