வாக்கிய பஞ்சாங்கம் PDF

Example

B.மணிகண்டன் சிவம்…

அனைத்து பஞாங்கத்தையும் இலவசமாக அலித்த

G.S.சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர் G.S.சீதாராமன் மட்றும் பாலு சரவண சர்மா

அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி