ப்ரதோஷ ஶப்தம்

ப்ரதோஷ ஶப்தம்…. அன்புடன் *சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசன்*…

ப்ர காரம் பல நாஶாய த காரம் தோஷவர்த்தனம்
ஷ காரம் க்ஷயகாலம் ச ப்ரதோஷே ச விதீயதே

ப்ர காரம் கர்ம நாஶத்தையும் த காரம் அனைத்து தோஷ நிவர்த்தியையும் ஷ காரம் காலத்தை அழிப்பதையும் குறிக்கிறது அதாவது ப்ரதோஷ காலத்தில் பூஜை ஜபங்களைச் செய்வது கர்மாவை அழித்து ஸகல தோஷங்களையும் போக்கி காலக்ரமத்தில் மறுபிறவையை அறுத்து மோக்ஷத்தை அளிக்கும்.நன்றி…

Posted in மட்றவை.

Sundaramoorthy Kanthankudil Natesan

View posts by Sundaramoorthy Kanthankudil Natesan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *